Otroci za Kristusa

Kakšna je realnost v kateri živijo današnji otroci?  

Otroci so danes pod vplivom kulture negotovosti in občutka nevrednosti. Prav tako pa so tudi bolj zreli za svojo starost. So individualistični - ne želijo interakcije z drugimi otroki, so izpostavljeni pritiskom (preobremenjeni)  in so pod vplivi medijev, sovrstnikov. itd. Se ne bojijo avtoritete - počnejo in poskušajo vse kar hočejo. Današnji otroci nimajo dobrih vzornikov, na TV ni veliko programov, ki so dobri zanje, predvsem pa imajo manj časa, ki bi ga preživeli s starši in skoraj nič časa za skupno družinsko življenje.

Kaj so Otroci za Kristusa (CFC-KFL)? 

Otroci za Kristusa so najmlajša veja gibanja Zakoncev za Kristusa. Starost članov je od 3 - 12 let. Razdeljeni so v mlajši otroci (3 do 7 let) in starejši otroci (8 do 12 let).

Kakšna je vizija Otroci za Kristusa?  

  • Odkriti kaj je najboljšega v otrocih.
  • Biti poligon za oblikovanje močnih krščanskih družin skupaj s starši, ki želijo versko zgajati svoje otroke.  
  • Pripeljati otroke  v globlji odnos s Kristusom, ker nihče ni premlad, da bi lahko spoznal Kristusa.

V kaj verjamemo? 

Otroci imajo posebno mesto v Božjem srcu (Mt 18:1 - 6,10). 

Otroci lahko rastejo v ljubezni in zaupanju v Boga preko osebnega odnosa z Jezusom Kristusom (Ef 6: 4). Pred pubertetniška faza otrokovega življenja je ključnega pomena, ker so ta leta pomembna za oblikovanje njegove osebnosti. 

Otroci potrebujejo pozitivno samopodobo. Božje talente, ki so dani otrokom je potrebno prepoznati in jih razvijati v zdravem krščanskem okolju, ki je zabavno, ljubeče in življenjsko.

Otroci lahko igrajo pomembno vlogo v življenju in poslanstvu Cerkve (1 Tim 4: 12). 

Prenovo krščanske družine je najlažje doseči, če so vsi člani družine sprejeli Jezusa v središče njihovega doma  - vključno z otroki (Jos 24: 15).

Kaj je naš cilj?  

Pomagati otrokom, da uživajo v odnosu z Jezusom Kristusom v okolju, ki je zabavno in življenjsko preko Svetega pisma, slavljenja, izobraževanja, služenja in druženja s prijatelji. 

Nazaj

 

Ustvariti vzdušje, kjer se krščanske vrednote lahko izvajajo, podpirajo, razvijajo, preizkušajo in kar je najbolj pomembno okrepijo tudi doma. 

Pomagati otrokom in staršem, da bi skupaj duhovno rasli v domačem okolju.

Kdo je vključen v delo z otroki? 

 

Starši 

Starši so v ospredju našega dela z otroki. Karkoli so se otroci naučili doma, se bo okrepilo v veji, vendar brez sodelovanja, pomoči in podpore staršev nam ne bo uspelo pomagati otrokom v njihovi veri in osebnem odnosu s Kristusom.

Ekipa, ki dela z otroki 

Koordinator (zakonski par), voditelja in animatorji, ki služijo in so člani vej Mladih za Kristusa ali Mladih odraslih za Kristusa. 

Kako se vključiti v vejo Otroci za Kristusa?

Odvisno od otrokove starosti:

  • Otroški dan je program za mlajše otroke (starost od 3 do 7 let), ki traja 4 ure.
  • Otroški tabor za starejše otroke (starost od 8 do 12 let), ki traja en dan in pol.
To Top