Kdo smo in kaj delamo?

Zakonci za Kristusa (Couples for Christ - Foundation for Family and Life ali na kratko CFC - FFL) je mednarodna misijonarska skupnost, ki se trudi, da bi naše družine vodil in navdihoval Sveti Duh, da postanejo sol in luč v današnjem svetu. Naše temeljne vrednote in  izjava o viziji in o poslanstvu  nam pomagajo, da sledimo Božjemu načrtu pri našem delu.

Naša karizma je evangelizacija skozi prenovo družine.

Kje so naša področja delovanja nam povejo tri črke F, F in L: (Faith - vera), (Family - družina) in (Life - življenje).

Mnogi današnji katoličani so pozabili, da Kristus živi med nami v Evharistiji, da je navzoč v vsakem bratu ali sestri, da deluje v njihovih življenjih. Vera jim je postala neke vrste tradicija. Naša dolžnost je, da jim z besedo in svojim načinom življenja pokažemo, da je Kristus živ tudi danes.

Družina je temeljna celica družbe in Cerkve. Stanje v družbi in tudi v Cerkvi je odvisno kakšno je življenje današnjih družin. Če je dom prostor, kjer se družinski člani imajo radi, se spoštujejo, se sprejemajo, si pomagajo, odpuščajo in je Bog v sredi med njimi, je to upanje za svet in Cerkev. Naša skupnost nudi izobraževanje in tudi podporno okolje za vse družinske člane: otroke, najstnike, mlade odrasle, zakonce, žene (razvezane, samohranilke, starejše neporočene, vdove) in može (razvezane, samohranilce, starejše neporočene in vdovce).

Osrednjo in nosilno vlogo v skupnosti imajo zakonci, saj sta mož in žena temelj vsake družine. Zakonci so tudi koordinatorji za veje v katerih so vključeni ostali družinski člani.

Te veje so:

  • Otroci za Kristusa – 2 starostni skupini (od 4 do 8 let, od 9 do 12 let).
  • Mladi za Kristusa – od 13 do 19 let.
  • Mladi odrasli za Kristusa – od 20 do 30 let.
  • Žene za Kristusa (starejše žene, razvezane, samohranilke, vdove).

Tretje tisočletje je zaznamovano s kulturo smrti, ki nasprotuje življenju in družini. Smo priče v tem boju in delamo na vseh tistih področjih, kjer se spoštuje in brani življenje od spočetja do naravne smrti in podpira družina.

Poklicani smo torej, da okrepimo, ohranimo, prenovimo in branimo vero, družino in življenje.

To je zahtevna naloga in moramo biti jasni glede naše identitete, o tem, kdo smo v resnici.

Kdo smo se lahko povzame v treh črkah: C, F in C.

Prvi C pomeni "osredotočeni na Kristusa" (Centered on Christ). To je najbolj osnovna drža. Živimo, umremo in služimo Kristusu. Smo zakonci (in drugi) za Kristusa. Ubogamo Jezusovo zapoved, da gremo v svet in razglašamo dobro novico odrešenja v Njem.

F pomeni "Zvesti zavezi" (Faithful to covenant). Poleg naše zaveze z Bogom kot katoličani, imamo posebno zavezo CFC-FFL. Ta opisuje naš način življenja, tako da bomo lahko postali ljudje, kakršne nas želi Bog, da nas lahko uporabi v skladu z njegovim večnim načrtom. Zavedamo se pomembnosti našega življenja kot skupnost, in se zavezujemo, da bomo živeli svoja življenja kot bratje in sestre v Kristusu. Naše življenje v skupnosti je naša prednost.

Drugi C se nanaša na "nositi križ" (Carrying the cross). Križ je v središču našega dela. To je sestavni del klica k apostolatu. To je evangelij, da ga oznanjamo. Zavedamo se, da nam bo odgovor na Božji klic prinesel stiske, trpljenje in bolečine. To je pot Jezusa, vendar vemo, da je takšno trpljenje odrešilno in tako se veselimo v križu Jezusa Kristusa. To je moč Boga.

Kdo smo in zakaj smo poklicani, da delamo? 

Začetnice našega imena nam povejo vse.

SMO:
C — Centered on Christ - osredotočeni na Kristusa
F — Faithful to covenant - zvesti zavezi
C — Carrying the cross - nosimo križ

 

DELAMO ZA:
F — Faith - vero
F — Family - družino
L — Life - življenje
To Top