Ena družina. Eno poslanstvo.

Eno v Kristusu

Moji dragi bratje in sestre, naša tema za leto 2017 je "Eno v Kristusu." Tema je iz vrstice Rimljanom 12:5, ki pravi, "tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj."

Smo eno božje ljudstvo, ena sveta katoliška Cerkev, ena vojska za Boga. Sledimo našemu enemu Očetu, enemu Gospodu in enemu Duhu. Imamo en klic k svetosti in apostolstvu, za katerega si bomo še naprej prizadevali preko bogatega Božjega usmiljenja. "Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje". (Rim 2: 1).

Hkrati je eno telo tudi raznoliko. Klic je k enotnosti v različnosti. "Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja" (Rim 12: 4). Tako imamo v Zakoncih za Kristusa veliko različnih nalog, vendar vse vodijo k izpolnitvi ene vizije in poslanstva. V župnijah so različne službe; v Cerkvi različne katoliške organizacije, nova cerkvena gibanja in verske kongregacije. V telesu je raznolikost duhovnih darov, ampak vsi so namenjeni podpori ene Cerkve v njenem poslanstvu. "Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči". (Rim 12: 6-8).

Takšna raznolikost mnogokrat predstavlja velike izzive. Delavci lahko zgubimo perspektivo širše vizije, v dobro celote, z nepodrejanjem svojih interesov in želja za dobro vseh. Včasih, raznolikost vodi v spor in celo v delitev. Včasih imamo opravka z notranjim sovražnikom.

Kaj lahko drži telo skupaj kot eno? To je bratska ljubezen, in življenje kot pravih učencev Gospoda Jezusa. Mi moramo "Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo" (Rim 12: 10a). Osredotočiti se moramo in biti vneti za eno poslanstvo. "Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu". (Rim 12:11). Moramo "vztrajati v molitvi". (Rim 12: 12c). Biti usmiljeni. "Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih." (Rim 12:14). Sami biti ponižni in "ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim." (Rim 12: 16b). Biti graditelji miru in "živeti v miru z vsemi ljudmi." (Rim 12: 18b). Izogibati se vsem oblikam zla in imeti pogled samo na to, kar je prav in pravično in resnično. "Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim." (Rim 12:21).

To Top